Impregnacja kostki brukowej oraz innych wyrobów z betonu polega na nałożeniu warstwy impregnatu do betonu na wyroby, które zostały już zamontowane.
Najważniejszym CELEM stosowania impregnacji jest poprawienie właściwości dekoracyjno- użytkowych wyrobów z betonu.

Stosując impregnaty do betonu o określonych właściwościach, możemy uzyskać nastepujące cechy wyrobów betonowych:

 • Znacznie ciekawsze walory dekoracyjne wyrobów betonowych. Intensywne kolory kostki brukowej, efekt „mokrego betonu”, lekki połysk kruszywa w kostkach brukowych płukanych.
 • Dodatkową ochronę (w pewnym zakresie czasowym) wyrobów betonowych przed niektórymi rodzajami zabrudzeń.
 • Ułatwione jest czyszczenie, pielęgnacja powierzchni wyrobów z betonu (w tym kostki brukowej).
 • Ograniczone jest powstawanie zjawiska tzw. wykwitów wapiennych (węglanowych).
 • Zwiększona jest odporność warstwy wierzchniej wyrobów betonowych na ścieranie.

Poniżej znajduje się zestawienie impregnatów do betonu oferowanych przez firmę (przykładowo) SCHOMBURG/ kraj: Niemcy/. Tabela zawiera również skrócone opisy właściwości danego impregnatu. Pełne opisy impregnatów znajdują się w kartach produktów na stronach producentów impregnatów. Przykładowe informacje o impregnacie SILEX GLOSS znajdują się tutaj: https://www.schomburg.com/pl/pl/produkty/silex-gloss

WAŻNE

Należy zapoznać sie z zawartością Kart produktów/ kart charakterystyki produktów poszczególnych impregnatów PRZED zakupem określonego impregantu do betonu.

 

Przykładowe impregnaty do betonowej kostki brukowej produkowane przez firmę SCHOMBURG

Źródło tabeli powyżej: Strona internetowa firmy SCHOMBURG https://www.schomburg.com/pl/pl/grupy-produktow/dodatki-i-domieszki-do-betonu/podgrupy/impregnaty/produkty

Rozważając zastosowanie impregnatów do betonu należy również wiedzieć, że:

 • Do impregnacji betonowej kostki brukowej można zastosować każdy środek impregnujący, który jest opisywany przez producenta jako środek przeznaczony do betonowej kostki brukowej.
 • Należy przestrzegać zapisów zawartych w instrukcjach/ kartach technicznych oraz innych dokumentach dla danego środka impregnującego.
 • Środki impregnujące (impregnaty do betonu i wyrobów z betonu) mogą wywoływać różne efekty dekoracyjne na nawierzchniach betonowych (np. efekt warstwy lakieru na powierzchni betonu).
 • Niektóre środki mogą powodować zmiany np. kolorystyki nawierzchni z betonu /np. żółknięcie powierzchni wyrobów z betonu- kostki brukowej- zaraz po naniesieniu lub dopiero po jakimś czasie od zastosowania/.

Inne praktyczne uwagi dotyczące impregnowania wyrobów z betonu:

 • Należy przeprowadzić próby działania danego środka w niewidocznym miejscu/ np. na kostkach brukowych, które są zamontowane w mniej eksponowanych miejscach/.
 • NIE należy impregnować wyrobów z betonu, na których wystąpiło zjawisko tzw. wykwitów wapiennych. Więcej na temat wykwitów wapiennych https://rembud-lowicz.pl/wykwity-wapienne/
 • Proces impregnacji wyrobów z betonu należy cyklicznie powtarzać. Impregnat ulega wypłukaniu w wyniku działania np. warunków atmosferycznych (głownie opadów).
 • Warstwa impregnatu ulega ścieraniu w wyniku normalnego użytkowania nawierzchni wykonanej z wyrobów betonowych. Warstwa impregantu może ulegać nierównomiernemu ścieraniu się. Takie różnice mogą wpływać na ocenę wyglądu nawierzchni traktowanej jako całość.

 

Beton to materiał porowaty i stosunkowo nasiąkliwy. Przykładowo, zgodnie z normą PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, nasiąkliwość kostki brukowej może wynosić do 6%. Przy takim parametrze nasiąkliwości beton może być dosyć łatwo zabrudzony zanieczyszczeniami stałymi jak i ciekłymi. Liście z drzew i innych roślin ogrodowych oraz błoto z trawnika to tylko dwa przykłady zbrudzeń wystepujących przy normalnym użytkowaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Impregnowanie wyrobów z betonu, w tym betonowej kostki brukowej, NIE jest konieczne i NIE jest wymagane od Odbiorców/ Inwestorów czy Użytkowników finalnych. Brak impregnacji wyrobów nie ogranicza uprawnień Nabywcy/ Odbiorcy wyrobów z tytułu rękojmi oraz gwarancji na wyroby.

Impregnowanie betonu, w tym nawierzchni wykonanych z betonowej kostki brukowej, ułatwia utrzymanie czystej nawierzchni, poprawia estetykę nawierzchni. Regularne powtarzanie impregnacji wydłuża trwałość wyrobów betonowych. Trwałość wyrobów betonowych uzyskujemy poprzez ogranicznie nasiąkliwości i podwyższenie odporności na ścieranie wyrobów betonowych. Dotyczy to zarówno betonowej kostki brukowej, płyt betonowych jak i pozostałych wyrobów z betonu.