Hydrofobizacja betonu HP+

Proces Dodatkowej Hydrofobizacj i Betonu HP+
(HydroPhobic Plus)

Zastosowany w wybranych kostkach brukowych z linii PRESTIGE, STYLE, INSPIRO.

Dzięki specjalnym dodatkom zastosowanym bezpośrednio w procesie produkcji, wyroby betonowe, głównie kostka brukowa, uzyskują znacząco zredukowaną nasiąkliwość w stosunku do większości produktów dostępnych na rynku oraz bliski zeru parametr tzw. podciągania kapilarnego. Zredukowana nasiąkliwość wyrobów betonowych wpływa na zwiększenie mrozoodporności wyrobów a w efekcie wpływa na zwiększenie trwałości kostki brukowej i innych wyrobów produkowanych z wykorzystaniem procesu HP+.
Przy wykorzystaniu procesu HP+ beton znacznie łatwiej ulega zagęszczeniu, zyskuje jednolitą konsystencję,
co z kolei umożliwia uzyskanie równomiernych struktur.
Dzięki procesowi HP+ można również do minimum ograniczyć ilość wykwitów wapiennych, przy zachowaniu pewnej przepuszczalności wyrobów betonowych.