Ochrona powierzchni

Technologia Ochrony Powierzchni przed Cieczami i Zabrudzeniami TSP
(Total Surface Protection against Liquids and Dirt)

Zastosowana w wybranych kostkach brukowych z linii PRESTIGE, STYLE, INSPIRO.

Większość nawierzchni wchłania wilgoć a wraz z nią ciecze i zabrudzenia. Na powierzchni mogą powstawać przebarwienia i trudne do usunięcia plamy. Nawierzchnie zabezpieczone dzięki technologii TSP wykazują czasowo właściwości odpychania cieczy i zabrudzeń. Widoczny jest efekt "perlenia" kropli wody.
Dzięki technologii TSP można łatwo z nawierzchni usunąć w pewnym przedziale czasowym zabrudzenia
w postaci np. rozlanego soku czy wina bez trwałej zmiany koloru nawierzchni.
Technologia TSP, w wyniku uszczelnienia warstwy wierzchniej (dekoracyjnej) wyrobów betonowych, wpływa korzystnie na ograniczenie wykwitów wapiennych.