Dział projektowy

OFERUJEMY NASZYM KLIENTOM BEZPŁATNE PROJEKTY CAD w wersji "2D" NAWIERZCHNI z kostki brukowej pod warunkiem zakupienia w firmie REM-BUD Sp.z o.o. w terminie do 30 dni (od momentu przekazania gotowego projektu ) produktów wykorzystanych w projekcie.

PROJEKT W 3 KROKACH:

KROK 1.
WYPEŁNIJ FORMULARZ PONIŻEJ ZAZNACZAJĄC WYBRANE WARIANTY PROJEKTU CAD.

KROK 2.
WPŁAĆ 700 ZŁ OPŁATY ZWIĄZANEJ Z PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU CAD- OPŁATA JEST ZWRACANA PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW WYKORZYSTANYCH W PROJEKCIE ZGODNIE Z WARUNKAMI REGULAMINU PONIŻEJ (prosimy o zwrócenie uwagi na wielkość minimalnej powierzchni niezbędnej do otrzymania BEZPŁATNEGO projektu CAD- Załącznik 1. Cennik usług projektowych).
UWAGA: OSOBA LUB FIRMA ZAMAWIAJĄCA PROJEKT CAD POWINNA RÓWNIEŻ W POŻNIEJSZYM TERMINIE DOKONAĆ ZAKUPU PRODUKTÓW  WYKORZYSTANYCH W PROJEKCIE ABY UZYSKAĆ ZWROT OPŁATY ZWIĄZANEJ Z PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU CAD.

KROK 3.
OCZEKUJ NA KONTAKT TELEFONICZNY ZE STRONY NASZYCH PROJEKTANTÓW.Z oferty BEZPŁATNEGO projektu można również skorzystać u WSZYTSKICH naszych Dystrybutorów a także u współpracujacych z naszą firmą Wykonawców.
 
UWAGA: W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ CZY WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYPEŁNIENIEM PONIŻSZEGO FORMULARZA PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY:
TEL. 608 519 464 (W GODZINACH 8.00- 16.00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU)
  
Dane zamawiającego
Imię i nazwisko (*)
Adres inwestycji (*)
Telefon (*)
E-mail (*)
Wybrane produkty firmy REM-BUD sp. z o.o. do uwzględnienia w projekcie
RodzajGrubośćKolorUwagidodaj
Dodatkowe uwagi Zamawiającego
(kolor przeważający, wskazanie terenów zielonych/utwardzonych, własne sugestie)

Dodatkowe opcje wykonania projektu CAD (prosimy zaznaczyć jeden wybór w każdej opcji):

 • Sposób zamówienia:
 • E-projekt
 • Pomiar na budowie

(Dla opcji "Pomiar na budowie" należy doliczyć koszty dojazdu projektanta - patrz tabela poniżej)

 • Wersja projektu:
 • "2D" układ płaski
 • "3D" układ przestrzenny

(Dla opcji "3D" należy doliczyć koszt 990zł - nie podlega zwrotowi w przypadku złożenia zamówienia na kostkę brukową)

 • Forma projektu:
 • Elektroniczna
 • Papierowa

(Dla opcji "Papierowa" należy doliczyć koszt wydruku na papierze (A3: 29,7cm x 42cm; A1: 59,4cm x 84,1cm)
- patrz tabela poniżej.)

 • Załącznik:

Można dołączyć materiały do projektowania w formie plików (zdjęcia, zeskanowane mapy).
Obsługiwany format załącznika: JPG, ZIP, RAR. Maksymalna wielkość pliku: 2MB
Większą ilość plików można wysłać na adres: zamowienia@rembud-lowicz.pl

 

REGULAMIN DZIAŁU PROJEKTOWEGOWYMAGANE MATERIAŁY DO SPORZĄDZENIA PROJEKTU PRZEZ BIURO PROJEKTOWE

Wymagane materiały do sporządzenia projektu przy opcji "E-projekt"
(opcja "E-projekt" wykonywana jest BEZ wizyty Projektanta na budowie):

 • Zwymiarowany rzut zagospodarowania terenu ze wskazaniem:
  • istniejącej zabudowy i jej usytuowania względem granic działki,
  • terenu pod kostkę, wejść, schodów, tarasów, furtek, bram.
 • Zwymiarowany rzut przyziemia budynku.
 • Fotografie posesji lub projekt kolorystyki elewacji.

SPORZĄDZONE WYRYSY POSESJI MUSZĄ BYĆ CZYTELNE I DOKŁADNE

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PROJEKTU CAD NAWIERZCHNI
 (CAD- ang. Computer Aided Design, pol. Projektowanie Wspomagane Komputerowo) 

 1. Projekt nawierzchni jest własnością firmy REM-BUD Sp. z o.o. oraz integralną częścią zamówienia na kostkę brukową za wyjątkiem sytuacji, w których zostały poczynione inne uzgodnienia w formie pisemnej.
 2. Prace projektowe polegają na wykonaniu jednego projektu CAD zagospodarowania terenu (projektu CAD nawierzchni z kostki brukowej).
  Realizacja projektu CAD obejmuje wykonanie rzutu z góry zagospodarowania terenu w skali 1:100 i zestawienia materiałów na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego (opcja "E-projekt") lub na podstawie pomiarów wykonanych przez Projektanta bezpośrednio na budowie (opcja "Pomiar na budowie").
  Projekt CAD obejmuje:
  • dwie koncepcje projektowe (możliwość łączenia koncepcji, brak ograniczenia co do ilości wprowadzania poprawek do koncepcji projektowych),
  • projekt zagospodarowania terenu sporządzony na podstawie jednej wybranej koncepcji w formie elektronicznej z zaznaczeniem najważniejszych wymiarów,
  • pełne zestawienie materiałów,
  • jedną zmianę do gotowego projektu,
  • detale architektoniczne.
 3. OPCJONALNIE (TYLKO po zaznaczeniu w formularzu zamówienia) na podstawie zaakceptowanego projektu CAD Projektant przygotowuje (odpłatnie) projekt w wersji 3D.
 4. Projekt CAD 3D obejmuje dwie różne perspektywy w uzgodnieniu z Projektantem.
 5. Prace projektowe wykonuje się na podstawie wypełnionego przez Zamawiającego formularza zamówienia, określającego zestaw uzgodnień oraz wytycznych do podjęcia prac przez biuro projektowe.

 6. Termin wykonania koncepcji wynosi do 18 dni roboczych, od momentu dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej lub od chwili wizyty Projektanta na budowie (opcja"Pomiar na budowie"). Zamawiający ma 3 dni robocze na wybranie jednej koncepcji. Projekt nawierzchni wykonywany jest w ciągu następnych 8 dni roboczych. Po przedstawieniu przez Projektanta projektu nawierzchni Zamawiający ma 3 dni na zgłoszenie ewentualnych poprawek do projektu. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z akceptacją projektu.
 7. W dniu złożenia zamówienia na projekt zagospodarowania terenu (projekt CAD nawierzchni) Zamawiający dokonuje wpłaty w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) na projekt zagospodarowania terenu (projekt CAD nawierzchni z kostki brukowej do powierzchni 500 mkw) z wykorzystaniem produktów firmy REM-BUD Sp. z o.o. Na podstawie zaksięgowanej wpłaty firma REM-BUD Sp. z o.o. wystawia Fakturę VAT za "Usługę projektową".                                                                                                                            UWAGA: Jeżeli w trakcie prac projektowych, po dokonaniu wymiarowania inwestycji a przed powstaniem koncepcji projektowych, wielkość projektowanej nawierzchni przekroczy 500 mkw wówczas Zamawiający jest zobowiązany dopłacić brakujacą kwotę za projekt CAD zgodnie z cennikiem (patrz tabela poniżej) przed terminem przekazania koncepcji.
 8. Numer konta bankowego firmy REM-BUD Sp.z o.o.:

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Łowicz 85 2030 0045 1110 0000 0182 0720

W tytule wpłaty prosimy podać:


"Wpłata na projekt nawierzchni z kostki brukowej".
(imię i nazwisko Zamawiającego) np. Jan Kowalski.
(adres do Faktury VAT za kostkę brukową) np99-999 Warszawa, ul. Pirata z Karaibów 1
 

9. Projektant skontaktuje się z Zamawiającym w terminie do 5 dni roboczych od dnia złozenia zamówienia potwierdzonego wpływem środków na konto bankowe firmy REM-BUD Sp. z o.o. celem ustalenia terminu wizyty na budowie (opcja "Pomiar na budowie") lub w celu uzyskania materiałów do przygotowania projektu CAD w przypadku wybranej opcji "E-projekt".

10. Zamawiającemu przysługuje BEZPŁATNY projekt CAD w wersji 2D nawierzchni z kostki brukowej pod warunkiem zakupienia wszystkich produktów firmy REM-BUD Sp. z o.o. wykorzystanych przy realizacji projektu w terminie 30 dni od daty przekazania gotowego projektu oraz przy zachowaniu wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku spełnienia wszystkich warunków Zamawiajacy otrzymuje BEZPŁATNY projekt CAD nawierzchni z kostki brukowej. Wówczas firma REM-BUD Sp. z o.o. udziela Zamawiającemu dodatkowego rabatu na zakupywane materiały wykorzystane w projekcie. Wartość udzielonego dodatkowego rabatu jest równa wpłacie na projekt nawierzchni z kostki brukowej dokonanej przez Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia. BEZPŁATNY projekt nie obejmuje kosztów związanych z wizytą Projektanta na budowie (wersja "Pomiar na budowie") oraz kosztów związanych z wydrukiem papierowym projektu i kosztami dostarczenia papierowej wersji projektu (patrz tabela poniżej).
11.Jeżeli prace związane z przygotowaniem projektu CAD nie mogą zostać dokończone z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia złożenia zamówienia na projekt CAD  wówczas prace związane z przygotowaniem projektu CAD zostają przerwane a Zamawiający nie ma możliwości odzyskania opłaty związanej z przygotowaniem projektu.
12. INFORMACJA O OCHRONIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.

 • Informujemy, że wypełniając formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz innych danych niezbędnych w celu realizacji usługi projektowej a także w celu złożenia zamówienia i zakupu wszystkich wyrobów niezbędnych do wykonania nawierzchni na podstawie wykonanego wczesniej projektu CAD.

 • Również za pośrednictwem strony internetowej (gdy przesyłacie Państwo do nas zapytanie dotyczące produktów  lub usług) zbieramy takie informacje jak:

 • - imię i nazwisko,
  - adres e-mail,
  - nr telefonu
  - dane adresowe dla miejsca realizacji usługi projektowej
  - dane adresowe w przypadku wyceny kosztów transportu

  Jeżeli NIE wyrażacie Państwo zgody na udostępnienie wyżej wymienionych danych PROSIMY o NIE WYPEŁNIANIE żadnego formularza i zamknięcie w Państwa komputerze naszej strony internetowej. 

 

Załącznik 1. Cennik usług projektowych.

Podstawowa usługa projektowa
UsługaCena brutto
Projekt CAD "2D" (od 350 mkw powierzchni min. 6 cm grubości) dla kostek brukowych: BRUK KLASYCZNY, STAROBRUKbezpłatnie
Projekt CAD "2D" (od 250 mkw powierzchni) dla kostek brukowych: PORTOS, TERR-ANTIK, VENEZIA, ARKADIA, PIAZAbezpłatnie
Podstawowa usługa projektowa (projekt CAD w wersji "2D") w zł za 1 projekt do 500 mkw powierzchni700,00 zł
Projekt CAD "2D" dla powierzchni powyżej 500mkw (dopłata do ceny projektu do 500 mkw)1,00 zł za każdy 1 mkw nawierzchni
Dodatkowe usługi do Projektu CAD
UsługaCena brutto
Koszty dojazdu Projektanta na budowę (płatne u Projektanta): w granicach Łodzi:100,00 zł
do 50 km (koszty dojazdu w odległości do 50 km od granic Łodzi)200,00 zł
51 - 100 km300,00 zł
101 - 200 km450,00 zł
Każda kolejna zmiana w Projekcie CAD lub Projekcie CAD architektonicznym z wyjątkiem pierwszej70,00 zł
Rozszerzona usługa projektowa do projektu CAD (modelowanie "3 D")- dopłata do projektu w wersji "2D" za dwie różne perspektywy w uzgodnieniu z Projektantem950,00 zł
Przekazanie projektu w formie papierowej w skali 1:100:
Format A330,00 zł
Format A245,00 zł
Format A170,00 zł
Format A0150,00 zł

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami