Dział projektowy

OFERUJEMY NASZYM KLIENTOM BEZPŁATNE * PROJEKTY CAD w wersji „2D"  NAWIERZCHNI z kostki brukowej, pod warunkiem zakupienia w terminie do 30 dni (od momentu przekazania gotowego projektu) produktów firmy REM-BUD sp. zo.o. wykorzystanych w przygotowanym projekcie CAD.


*Pełny Regulamin Działu Projektowego znajduje się poniżej.


 
ZAMÓWIENIE PROJEKTU W 3 KROKACH:
KROK 1.
WYPEŁNIJ FORMULARZ PONIŻEJ, ZAZNACZAJĄC WYBRANE OPCJE PROJEKTU CAD.
 
KROK 2.
WPŁAĆ 800 ZŁ OPŁATY ZWIĄZANEJ Z PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU CAD.
*OPŁATA JEST ZWRACANA PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW WYKORZYSTANYCH W PROJEKCIE ZGODNIE Z WARUNKAMI REGULAMINU PONIŻEJ (prosimy o zwrócenie uwagi na wielkość minimalnej powierzchni niezbędnej do otrzymania BEZPŁATNEGO projektu CAD - Załącznik 1. Cennik usług projektowych).

UWAGA: W CELU UZYSKANIA UZYSKAĆ ZWROTU OPŁATY ZWIĄZANEJ Z PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU CAD, TA SAMA OSOBA FIZYCZNA LUB FIRMA, KTÓRA ZAMAWIA PROJEKT CAD, POWINNA RÓWNIEŻ, W POŻNIEJSZYM TERMINIE, DOKONAĆ ZAKUPU PRODUKTÓW  WYKORZYSTANYCH W PROJEKCIE.
 
KROK 3.
OCZEKUJ NA KONTAKT TELEFONICZNY I/LUB MAILOWY ZE STRONY NASZYCH PROJEKTANTÓW.


Z oferty BEZPŁATNEGO projektu można również skorzystać u WSZYSTKICH naszych Dystrybutorów a także u współpracujących z naszą firmą Wykonawców.
 
UWAGA: W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ CZY WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYPEŁNIENIEM PONIŻSZEGO FORMULARZA PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY:
TEL. 46 837 57 58 (W GODZINACH 8.00- 16.00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU)


(*) Te dane w tabeli poniżej są niezbędne do prawidłowego wypełnienia zamówienia
(*  
Dane zamawiającego
Imię i nazwisko (*)
Adres inwestycji z kodem pocztowym (*)
Telefon (*)
E-mail (*)
Wybrane produkty firmy REM-BUD sp. z o.o. do uwzględnienia w projekcie
RodzajGrubośćKolorUwagidodaj
Dodatkowe uwagi Zamawiającego
(kolor przeważający, wskazanie terenów zielonych/utwardzonych, własne sugestie)

Dodatkowe opcje wykonania projektu CAD (prosimy zaznaczyć jeden wybór w każdej opcji):

 • Sposób zamówienia:
 • E-projekt
 • Pomiar na budowie

(Dla opcji "Pomiar na budowie" należy doliczyć koszty dojazdu Projektanta oraz koszty wykonania pomiarów w miejscu inwestycji - patrz tabela poniżej - opłata nie podlega zwrotowi w przypadku złożenia zamówienia na kostkę brukową)

 • Wersja projektu:
 • "2D" układ płaski
 • "3D" układ przestrzenny

(Dla opcji "3D" należy doliczyć koszt rozszerzonej usługi projektowej Modelowanie „3D” - patrz tabela poniżej - opłata nie podlega zwrotowi w przypadku złożenia zamówienia na kostkę brukową)

 • Forma projektu:
 • Elektroniczna
 • Papierowa

(Dla opcji "Papierowa" należy doliczyć koszt wydruku na papierze w formacie zgodnym z formatem projektu w wersji CAD „2D” (formaty od A3:do A0) - patrz tabela poniżej - opłata nie podlega zwrotowi w przypadku złożenia zamówienia na kostkę brukową.)

 • Załącznik:

Można dołączyć materiały do projektowania w formie plików (zdjęcia, zeskanowane mapy).
Obsługiwany format załącznika: JPG, ZIP, RAR. Maksymalna wielkość pliku: 2MB
Większą ilość plików można wysłać na adres: zamowienia@rembud-lowicz.pl

REGULAMIN DZIAŁU PROJEKTOWEGO


WYMAGANE MATERIAŁY DO SPORZĄDZENIA PROJEKTU CAD PRZEZ BIURO PROJEKTOWE

Wymagane materiały do sporządzenia projektu przy opcji "E-projekt"
(opcja "E-projekt" wykonywana jest BEZ wizyty Projektanta na budowie):


• Zwymiarowany rzut zagospodarowania terenu ze wskazaniem:
- istniejącej zabudowy i jej usytuowania względem granic działki,
- terenu pod kostkę, wejść, schodów, tarasów, furtek, bram.
• Zwymiarowany rzut przyziemia budynku.
• Fotografie posesji lub projekt kolorystyki elewacji.

Wymagane materiały do sporządzenia projektu CAD przy opcji "E-projekt" powinny zostać przygotowane i przesłane e-mailem przez Zamawiającego/Inwestora.
Po złożeniu zamówienia przy opcji "E-projekt" nasi Projektanci przesyłają listę wymaganych materiałów.

SPORZĄDZONE WYRYSY POSESJI MUSZĄ BYĆ CZYTELNE I DOKŁADNE

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PROJEKTU CAD NAWIERZCHNI
 (CAD- ang. Computer Aided Design, pol. Projektowanie Wspomagane Komputerowo)


 1. Projekt nawierzchni jest własnością firmy REM-BUD Sp. z o.o. oraz integralną częścią zamówienia na kostkę brukową za wyjątkiem sytuacji, w których zostały poczynione inne uzgodnienia w formie pisemnej.
 2. Prace projektowe polegają na wykonaniu jednego projektu CAD zagospodarowania terenu (projektu CAD nawierzchni z kostki brukowej).
  Realizacja projektu CAD w wersji 2D obejmuje wykonanie rzutu z góry zagospodarowania terenu w odpowiedniej skali (np. 1:50 lub 1:100) i zestawienia materiałów na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego/ Inwestora (opcja "E-projekt") lub na podstawie pomiarów wykonanych przez Projektanta bezpośrednio na budowie (opcja "Pomiar na budowie").
  Projekt CAD w wersji 2D w szczególności obejmuje:
  • • przygotowanie przez Projektanta jednej koncepcji projektowej (brak ograniczenia co do ilości wprowadzania poprawek do koncepcji projektowej),
  • • projekt w formie elektronicznej zagospodarowania terenu sporządzony na podstawie jednej zaakceptowanej koncepcji z zaznaczeniem najważniejszych wymiarów,
  • • tabelę z pełnym zestawieniem materiałów (zestawienie nie zawiera dodatkowych ilości materiałów niezbędnych do wykonania projektu a wyniakających z zastosowanego sposobu montażu przez danego Wykonawcę poszczególnych wyrobów- np. kostka brukowa, która podlega docinaniu).
 3. OPCJONALNIE (TYLKO po zaznaczeniu w formularzu zamówienia) na podstawie zaakceptowanego projektu CAD w wersji 2D Projektant przygotowuje (odpłatnie) projekt w wersji 3D.
 4. Projekt CAD 3D obejmuje dwie różne perspektywy w uzgodnieniu z Projektantem.
 5. Prace projektowe wykonuje się na podstawie wypełnionego przez Zamawiającego formularza zamówienia, określającego zestaw uzgodnień oraz wytycznych do podjęcia prac przez biuro projektowe.
 6. Termin wykonania jednej koncepcji projektowej wynosi do 18 dni roboczych, od momentu dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej lub od chwili wizyty Projektanta na budowie (opcja "Pomiar na budowie"). Zamawiający ma 3 dni robocze na przekazanie swoich uwag do koncepcji projektowej. Projekt nawierzchni wykonywany jest w ciągu następnych 8 dni roboczych. Po przedstawieniu przez Projektanta  projektu nawierzchni Zamawiający ma 3 dni na zgłoszenie ewentualnych poprawek do projektu. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z akceptacją projektu. Powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu w przypadku wybrania przez Zamawiającego dodatkowych opcji do podstawowego projektu CAD w wersji 2D.
 7. W dniu złożenia zamówienia na projekt zagospodarowania terenu (projekt CAD nawierzchni w wersji 2D ) Zamawiający dokonuje wpłaty w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) na projekt zagospodarowania terenu (projekt CAD w wersji 2D nawierzchni z kostki brukowej do całkowitej powierzchni nie przekraczającej 500 mkw) z wykorzystaniem produktów firmy REM-BUD Sp. z o.o.Na podstawie zaksięgowanej wpłaty firma REM-BUD Sp. z o.o. wystawia Fakturę VAT za "Usługę projektową". Dodatkowe opłaty (opcjonalnie) wymienione w Załączniku 1. Cennik usług projektowych są regulowane (tylko w przypadku wybrania) w terminie późniejszym (koszt dojazdu Projektanta pobierany jest przy okazji wizyty naszego Projektanta na budowie, koszt każdej dodatkowej koncepcji- przed przekazaniem dodatkowej koncepcji, koszt wydruku papierowego w odpowiednim formacie- przed przekazaniem lub wysłaniem firmą kurierską wydruku Zamawiającemu/ Inwestorowi.UWAGA: Jeżeli w trakcie prac projektowych, po dokonaniu wymiarowania inwestycji a przed powstaniem koncepcji projektowych, wielkość projektowanej nawierzchni przekroczy 500 mkw wówczas Zamawiający jest zobowiązany dopłacić brakującą kwotę za projekt CAD zgodnie z cennikiem (patrz tabela poniżej) przed terminem przekazania koncepcji.
 8. Numer konta bankowego firmy REM-BUD Sp.z o.o.:
Bank BNP PARIBAS S.A. o/Łowicz 85 2030 0045 1110 0000 0182 0720
W tytule wpłaty prosimy podać:"Wpłata na projekt nawierzchni z kostki brukowej".
(imię i nazwisko Zamawiającego) np. Jan Kowalski.
(adres do Faktury VAT za kostkę brukową) np. 99-999 Warszawa, ul. Pirata z Karaibów 1
 1. Projektant skontaktuje się z Zamawiającym w terminie do 5 dni roboczych od dnia złozenia zamówienia potwierdzonego wpływem środków na konto bankowe firmy REM-BUD Sp. z o.o. celem ustalenia terminu wizyty na budowie (opcja "Pomiar na budowie") lub w celu uzyskania materiałów do przygotowania projektu CAD w przypadku wybranej opcji "E-projekt".
 2. Zamawiającemu przysługuje BEZPŁATNY projekt CAD w wersji 2D nawierzchni z kostki brukowej pod warunkiem zakupienia wszystkich produktów firmy REM-BUD Sp. z o.o. wykorzystanych przy realizacji projektu w terminie 30 dni od daty przekazania gotowego projektu oraz przy zachowaniu wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku spełnienia wszystkich warunków Zamawiający otrzymuje BEZPŁATNY projekt CAD nawierzchni z kostki brukowej. Wówczas firma REM-BUD Sp. z o.o. udziela Zamawiającemu dodatkowego rabatu na zakupywane materiały wykorzystane w projekcie. Wartość udzielonego dodatkowego rabatu jest równa wpłacie na projekt nawierzchni z kostki brukowej dokonanej przez Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia.
  BEZPŁATNY projekt nie obejmuje kosztów związanych z wizytą Projektanta na budowie (opcja "Pomiar na budowie") oraz kosztów związanych z wydrukiem papierowym projektu i kosztami dostarczenia papierowej wersji projektu (patrz tabela poniżej) a także kosztów dodatkowych usług, w tym w szczególności dodatkowych koncepcji i poprawek projektowych wyszczególnionych w Załączniku 1. Cennik usług projektowych (w tabeli poniżej).
 3. Jeżeli prace związane z przygotowaniem projektu CAD nie mogą zostać dokończone z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia złożenia zamówienia na projekt CAD  wówczas prace związane z przygotowaniem projektu CAD zostają przerwane a Zamawiający nie ma możliwości odzyskania opłaty związanej z przygotowaniem projektu.
 4. INFORMACJA O OCHRONIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.
  Informujemy, że wypełniając formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz innych danych niezbędnych w celu realizacji usługi projektowej a także w celu złożenia zamówienia i zakupu wszystkich wyrobów niezbędnych do wykonania nawierzchni na podstawie wykonanego wcześniej projektu CAD.
  Również za pośrednictwem strony internetowej (gdy przesyłacie Państwo do nas zapytanie dotyczące produktów  lub usług) zbieramy takie informacje jak:
  - imię i nazwisko,
  - adres e-mail,
  - nr telefonu
  - dane adresowe dla miejsca realizacji usługi projektowej
  - dane adresowe w przypadku wyceny kosztów transportu

JEŻELI NIE WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE WYŻEJ WYMIENIONYCH DANYCH PROSIMY O NIE WYPEŁNIANIE ŻADNEGO FORMULARZA I ZAMKNIĘCIE W PAŃSTWA KOMPUTERZE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Załącznik 1. Cennik usług projektowych.

Podstawowa usługa projektowa
UsługaCena brutto
Podstawowa usługa projektowa (projekt CAD w wersji "2D" ) dla wielkości powierzchni do 249 mkw.800,00 zł
Projekt CAD "2D" (od 250 mkw powierzchni) dla kostek brukowych: PORTOS, TERR-ANTIK, VENEZIA, ARKADIA, PIAZA, DAVOS bezpłatnie
Projekt CAD "2D" (od 400 mkw powierzchni min. 6 cm grubości) dla kostek brukowych: BRUK KLASYCZNY, STAROBRUK, HOLLAND, BHbezpłatnie
Dodatkowe usługi do Projektu CAD
UsługaCena brutto
Koszty dojazdu Projektanta na budowę oraz koszty wykonania pomiarów (płatne u Projektanta): w granicach Łodzi200,00 zł
do 50 km (koszty dojazdu w odległości do 50 km od granic Łodzi)300,00 zł
51 - 100 km400,00 zł
101 - 200 km500,00 zł
Dopłata w zł za każdy dodatkowy 1 mkw powierzchni dla projektu CAD w wersji "2D" przekraczający 500 mkw powierzchni1,00 zł za każdy 1 mkw nawierzchni
Koszt dodatkowej koncepcji projektowej w zł za każdą koncepcję300,00 zł
Rozszerzona usługa projektowa do projektu CAD (modelowanie "3 D")- dopłata do projektu w wersji "2D" za dwie różne perspektywy w uzgodnieniu z Projektantem950,00 zł
Przekazanie projektu w formie papierowej w skali 1:100:
Format A345,00 zł
Format A290,00 zł
Format A1150,00 zł
Format A0240,00 zł
Usługa kurierska (obszar Polski) obejmująca przesłanie projektu w formie papierowej w zł za 1 przesyłkę40,00 zł

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami