O Firmie

Przedsiębiorstwo REM-BUD Sp. z o.o. to znany producent kostki brukowej, drobnowymiarowej galanterii betonowej, elementów ściennych i stropowych.

W roku 1965 zostało utworzone Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej.
Był to zakład wchodzący w skład większego zrzeszenia przedsiębiorstw
o profilu remontowo- budowlanym z siedzibą w Poznaniu. W tym czasie (lata 70-te i 80-te) przedsiębiorstwo produkowało elementy betonowe głównie na własne potrzeby związane z realizacją inwestycji
w budownictwie. Należały do nich tzw. ciężkie elementy betonowe: płyty lotniskowe, płyty Jomb, słupy
elektryczne i telefoniczne, ciężkie stropy betonowe. Obecnie działające Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Betonowych "Rem-Bud" spółka z o. o. jest logicznym kontynuatorem i spadkobiercą tych tradycji produkcyjnych. Po roku 1989 i po przekształceniach w całej polskiej gospodarce, nastąpiła zmiana praw własnościowych
w przedsiębiorstwie "Cerbudowa". Majątek firmy został sprzedany spółce "Rem-Bud", założonej przez pracowników najwyższego szczebla PCB "Cerbudowa".

Lata 1995-2000 to okres intensywnego rozwoju działalności produkcyjnej. Nowe warunki zaistniałe w otoczeniu przedsiębiorstwa po roku 1989 wymusiły zmianę profilu produkcji. Ciężkie elementy betonowe zostały zastąpione drobnowymiarowymi elementami betonowymi zgodnie z aktualnymi trendami panującymi na rynku materiałów budowlanych. Zmianie uległo również grono klientów przedsiębiorstwa. Nowe "nisze rynkowe" i stale zwiększająca się liczba klientów umożliwiły szybki rozwój przedsiębiorstwa trwający do dnia dzisiejszego.