Impregnacja kostki brukowej na etapie produkcji (FIP)

Impregnacja kostki brukowej na etapie produkcji FIP (Factory Impregnation Process)
Polega na nałożeniu warstwy impregnatu do betonu na kostkę brukową natychmiast po wyprodukowaniu.
Najwazniejszym CELEM stosowania procesu FIP jest poprawienie właściwości dekoracyjno- użytkowych wyrobów z betonu.
Dla WYBRANYCH produktów impregnacja fabryczna FIP jest realizowa bezpłatnie (zakres stosowania technologii FIP jest uzależniony od warunków temperaturowych produkcji- w sezonie późno jesiennym oraz wczesno wiosennym stosowanie technologii FIP może być ograniczone).


Impregnacja kostki brukowej betonowej na etapie produkcji (FIP) sprawia, że:

  • kostka brukowa posiada znacznie ciekawsze walory dekoracyjne niż kostki brukowe nie poddane procesowi impregnacji (intensywne kolory kostki brukowej, lekki połysk kruszywa w kostkach płukanych),
  • impregnat chroni dodatkowo (w pewnym zakresie czasowym) nawierzchnie z kostki brukowej przed niektórymi rodzajami zabrudzeń powstającymi w wyniku normalnergo użytkowania wyrobów z betonu,
  • ułatwione jest czyszczenie nawierzchni,
  • ograniczone w znaczny sposób jest powstawanie zjawiska tzw. wykwitów wapiennych,
  • zwiększona jest odporność warstwy wierzchniej nawierzchni na ścieranie.

Proces impregnacji wyrobów z betonu należy cyklicznie powtarzać- impregnat ulega wypłukaniu w wyniku działania np. warunków atmosferycznych (głownie opadów). Impregnat ulega również ścieraniu w wyniku normalnego użykowania nawierzchni wykonanej z wyrobów betonowych poddanych impregnacji fabrycznej.