Aktualności

Przetarg// 15.03.2012

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu ofertowym nr 1/2012, której przedmiotem była usługa obejmująca wykonanie i uruchomienie kompletnego portalu internetowego firmy REM-BUD sp. z o.o. znajdującego się pod domeną o nazwie: www.rembud-lowicz.pl. złożyła firma VISION Agencja Reklamowa z siedzibą w Łodzi, 92-413 Łódź, ulica Ziemowita 9/14, cena brutto 43.050,00 zł, liczba przyznanych punktów:65.

powrót