Aktualności

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu ofertowym numer 3/2013// 11.12.2013

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu ofertowym nr 3/2013, której przedmiotem była:
Usługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletu materiałów promocyjnych w kolorach w postaci tablic informacyjno-pamiątkowych oraz plakietek informacyjnych związanych z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej zgodnie ze specyfikacją złożyła firma KOLO Michał Miziołek z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ulica Blich 21,cena netto 698,00 PLN, liczba przyznanych punktów: 100.

powrót