Aktualności

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu ofertowym numer 2/2013// 05.11.2013

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu ofertowym nr 2/2013, której przedmiotem była:
Usługa obejmująca dostawę oprogramowania wraz z wdrożeniem według specyfikacji
złożyła firma Biuro Handlowe „PC-MARBO” Marek Jankowski z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ulica Zgoda 35, cena netto 23.397,00, liczba przyznanych punktów:100.

powrót