Aktualności

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu. Projekt "E-technologie w przedsiębiorstwie REM-BUD".// 07.03.2013

REM-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 48, NIP: 8340003645, Regon: 005281920, KRS0000107381 zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pt.
"E- Technologie w przedsiębiorstwie REM-BUD" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 "E- technologie dla Przedsiębiorstw".
Plik z dokumentacją do pobraniapobierz 89 KB

powrót