Aktualności

Termin składania ofert// 05.03.2010

10.03.2010 Upływa wyznaczony termin składania ofert na dostawę linii dla REM-BUD sp. z o.o. do produkcji elementów wibroprasowanych.
REM-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Katarzynów 48, 99-400 Łowicz, NIP: 8340003645, Regon: 005281920, zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pt. "Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa REM-BUD", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

powrót