Aktualności

Zapraszamy do złożenia ofert// 17.01.2011

"REM-BUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, Ul. Katarzynów 48, NIP: 8340003645, Regon: 005281920, KRS0000107381 zaprasza do złożenia ofert w ramach projektu pt.
"E-Technologie w przedsiębiorstwie REM-BUD"współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 "E- technologie dla Przedsiębiorstw." Aby pobrać dokumenty prosimy kliknąć na odpowiednie zapytanie:
Zapytanie numer 1/2011
Zapytanie numer 2/2011
Zapytanie numer 3/2011

powrót